Agenda

 

Lees verder...

Over het Arabisch 

 

Landen waar de meerderheid van de bevolking Arabisch spreekt: Mauritanië, Westelijke Sahara, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Soedan, Jordanië, Palestijnse gebieden, Libanon, Syrië, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Bahrein en Qatar.
Landen waar Arabischtalige minderheden wonen: Israël, Somalië, Tsjaad, Niger, Djibouti, de Comoren en Eritrea.
Landen waar het Arabisch een officiële en ambtelijke taal is: Mauritanië, Westelijke Sahara, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Soedan, Eritrea, Djibouti, Tsjaad, Niger, Somalië, Tanzania, de Comoren, Jordanië, Israël, Palestijnse Gebieden, Libanon Syrië, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Bahrein en Qatar.
Landen waar men geen Arabisch spreekt maar wel het Arabische alfabet gebruikt: Iran, Afghanistan en Pakistan
Talen waar vroeger het Arabisch alfabet voor gebruikt werd maar nu niet meer of nog zelden: Turks (tot 1928), Kazachs, Azerbeidzjaans, Oezbeeks, Turkmeens, Tadzjieks, Swahili, Somalisch, Hausa.
Aantal moedertaalsprekers: Rond de 280 miljoen sprekers.
Eigen benaming: العربية
Al 'Arabīya.
Of voluit:
اللغة العربية
Al-luġatu 'l-'Arabīya.
(De Arabische taal)
Alfabet: Arabisch.
Aantal letters in het alfabet: 28 (Van ا (Alif) tot ى (Ya).
Regulering:
(Spelling, etc.)
Israel: Arabische Taalacademie
Egypte
: Arabische Taalacademie in Cairo
Syrië: Arabische Academie van Damascus
Irak: Iraakse Wetenschapsacademie
Soedan: Arabische Taalacademie in Khartum
Marokko: Arabische Taalacademie in Rabat
Jordanië: Arabische Taalacademie in Amman
Tunesië: Beit Al-Hikma Stichting
Classificatie:
(Taalfamilie)
Afro-Aziatisch
------> Semitisch
--------> Centraal-Semitisch
-----------------------> Arabisch
Arabisch is sterk verwant aan: Hebreeuws, Maltees, Aramees en Phoenicisch.
Arabisch is in mindere mate ook verwant aan: Tigrinya en Amhaars.
Arabisch is een verre verwant van: Hausa, Tamazight, Somalisch, Koptisch.

 

 

 

 

Inleiding
Het Arabische is een Semitische taal die van oorsprong gesproken werd op het Arabisch Schiereiland. Toen in de 6e eeuw A.D. de islam ontstond, was het Arabisch de taal die onlosmakelijk met deze nieuwe religie verbonden werd. De islam verspreidde zich over Noord-Afrika en het Midden-Oosten en nam de Arabische taal mee. Lokale talen verdwenen of werden naar de achtergrond gedrongen. Vandaag de dag is het Arabisch een taal die door bijna 300 miljoen mensen als eerste taal gesproken wordt. Daarmee is het Arabisch de 6e meestgesproken taal ter wereld.
Het Modern-Standaard-Arabisch is gebaseerd op het klassieke Arabisch waarin ook de Koran is geschreven. Dit Standaard-Arabisch kan door iedereen in de Arabische wereld gelezen worden. De spreektaal kan echter sterk verschillen van land tot land.
In het Arabisch heet de Arabische taal Al 'Arabīya.


Meisje in Irak. Foto door James Gordon.

 

 

 

 

Het Arabische alfabet
Het Arabische alfabet kent 28 letters en wordt van rechts naar links gelezen. De precieze vorm van een letter is bovendien afhankelijk van de positie van de letter binnen een woord, vooraan, midden of achteraan. Het Arabisch maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Door de invloed van de islam wordt het Arabische alfabet ook gebruikt voor talen zoals het Perzisch en het Urdu. Hoewel deze talen niet verwant zijn aan het Arabisch, worden zij toch in het Arabisch geschreven.

Drietalig verkeersbord in Israël.
Boven: Hebreeuws. Midden: Arabisch. Onder: Engels.

Lees meer over het alfabet....

 

 

 

 

Geografische verspreiding
Het Arabisch wordt gesproken in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Arabische landen
Het Arabisch wordt door het grootste deel van de bevolking gesproken in Mauritanië, Westelijke Sahara, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Soedan, Jordanië, Palestijnse gebieden, Libanon, Syrië, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Bahrein en Qatar.
Wanneer ik spreek van 'het grootste deel van de bevolking' bedoel ik de autochtone bevolking van die landen. Dat punt is vooral van belang voor de kleine golfstaatjes. Daar werken veel buitenlanders, vooral westelingen en mensen uit India. Zij verblijven daar tijdelijk en zij zijn geen staatsburger van die landen. De taal van de oospronkelijke bevolking van de golfstaten is dus Arabisch, en niet Engels of Hindi.

Minderheden
Landen waar aanzienlijke gemeenschappen van Arabischtalige minderheden wonen zijn Israël, Somalië, Tsjaad, Niger, Djibouti, de Comoren en Eritrea.

Officiële status
Het Arabisch heeft een officiële status in: Mauritanië, Westelijke Sahara, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Soedan, Eritrea, Djibouti, Tsjaad, Niger, Somalië, Tanzania, de Comoren, Jordanië, Israël, Palestijnse Gebieden, Libanon Syrië, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Bahrein en Qatar.


Op deze kaart is goed te zien hoe groot de invloed van het Arabisch is.
Groen: Landen met een Arabischtalige meerderheid.
Rood: Landen met gemeenschappen van Arabischtalige minderheden.
Geel: Landen met een niet-Arabische taal waar het Arabische alfabet gebruikt wordt.

 

 

 

 

Regulering
Het Arabisch wordt gereguleerd door verschillende instanties in verschillende Arabische landen. Deze organisaties houden zich bezig met de bestudering van het Arabisch en met het uitgeven van publicaties waarin de spellingsregels beschreven staan, zoals het Groene Boekje in Nederland.
Deze organisaties zijn:
Israel: Arabische Taalacademie
Egypte
: Arabische Taalacademie in Cairo
Syrië: Arabische Academie van Damascus
Irak: Iraakse Wetenschapsacademie
Soedan: Arabische Taalacademie in Khartum
Marokko: Arabische Taalacademie in Rabat
Jordanië: Arabische Taalacademie in Amman
Tunesië: Beit Al-Hikma Stichting

 

 

 

 

Geschiedenis van de Arabische taal
Arabisch is een Semitische taal, en dus nauw verwant aan het Hebreeuws en Maltees. De Arabische taal komt oorspronkelijk van het Arabisch schiereiland. Daar was het de taal van de vele Arabische heidense stammen. De invloed van het Arabisch als taal werd ineens enorm toen in de jaren '20 van de 7e eeuw de profeet Mohammed begon te prediken. Hij predikte dat hij letterlijk een boodschap van God (Allah) kreeg, die hij verder vertelde aan zijn volgelingen. De islam kreeg al snel meer aanhangers en in de eerste eeuw na de dood van Mohammed werden grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika onderworpen aan de islam. Met de islam kwam ook de Arabische taal naar deze landen. De Arabische taal staat zeer centraal in de islam, meer dan de Bijbelse talen in het christendom. De reden hiervoor is dat de Koran beschouwd wordt als het letterlijke woord van God. Daarom is de Arabische tekst van de Koran heilig. Een vertaling zou niet meer het letterlijke woord van God zijn. Daarom wordt van Moslims verwacht dat zij de Koran (of tenminste een klein stuk daarvan) in het Arabisch kunnen lezen of reciteren. Dat is anders dan bij het christendom. De tekst van de Bijbel wordt gezien als geïnspireerd door God maar niet als letterlijk voorgedragen door God. Het Evangelie van Matthëus is geschreven door Matthëus, in zijn eigen woorden.

 

 

 

 

Verwantschap met andere talen
Het Arabisch behoort tot de Semitische tak van het Afro-Aziatisch. Dat is een grote taalfamilie die zijn oorsprong heeft en vandaag de dag nog vooral gesproken wordt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Het Arabisch is sterk verwant aan bijvoorbeeld het Hebreeuws. Voor een leek lijken het twee totaal verschillende talen, omdat de alfabetten van deze twee talen van elkaar verschillen en er voor een westers oog exotisch uitzien. Als je Arabisch en Hebreeuws echter beide in ons Latijnse schrift zou schrijven, dan zou je zien dat beide talen ongeveer even weinig verschillen als Nederlands en Duits. Zo is het Hebreeuwse woord melech (koning) malik in het Arabisch. En het Hebreeuwse woord ben (zoon) is ibn in het Arabisch. Het Hebreeuwse woord nahar (rivier) is nahr in het Arabisch. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Ook lijkt het Arabisch op het Maltees, dat ooit ontstaan is uit een Arabisch dialect.
Het Arabisch is een verre verwant van talen zoals Tamazight (Berber), het Hausa, het Koptisch (Egyptisch) en het Somalisch. Al deze talen stammen af van een gemeenschappelijke oertaal die duizenden jaren geleden gesproken werd.

 

 

 

 

Kenmerken van de Arabische taal
In het Arabisch staan medeklinkers centraal. De stam van een woord bestaat uit medeklinkers. De klinkers vormen bepaalde uitgangen waarmee woorden een iets andere betekenis kunnen krijgen. De woorden "moslim"en "islam" zijn bijvoorbeeld beide afkomstig van de stam "slm".

 

 

 

 

Arabische leenwoorden
Het Arabisch heeft zo zijn sporen in het Nederlands achtergelaten. In de Middeleeuwen zijn vooral wetenschappelijke begrippen uit het Arabisch overgenomen, en dan met name op het gebied van de scheikunde. Vandaag de dag worden vooral islamitische begrippen steeds bekender in het Nederlands.
Hieronder een lijst met enkele Nederlandse woorden van Arabische oorsprong:
Admiraal
Alcohol
Alchemie
Algebra
Algoritme
Alkali
Alkoof
Allah
Almanak
Boerka / burka / burqa
Chemie
Cijfer
Dhimmi
Elixir
Halal (Rein en toegestaan)
Haram (Onrein en niet toegestaan)
Iftar
Jihad
Kalief
Koran
Moefti
Moslim
Niqaab
Sharia
Suiker
Sultan

 

 

 

 
|  2024 H.W. Schoonekamp | Contact | Talennet | Sitemap |......

Citaat van de dag

"De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld. " - Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

Volg nu een cursus Arabisch!
Zelfstudie m�t begeleiding van docent

 

NHA
-Levend Arabisch voor beginners
-Levend Arabisch voor gevorderden

Volg nu een cursus Arabisch!
Volledige zelfstudie

 

 

NHA
- Cursus Egyptisch Arabisch
- Cursus Saoedisch Arabisch