Agenda

 

 

Lees verder...

Bezoekers

Vandaag 257
Deze week 935
Deze maand 16165
Sinds 10-2008 1657206

Over het Arabisch 

 

Landen waar Arabisch gesproken wordt: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Soedan, Libanon, Palestijnse gebieden, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Syrië, Irak, Islamitische Staat (IS), Oman, Jemen, Bahrein en Qatar.
Landen en regio's waar het Arabisch een officiële taal is: Algerije, Bahrein, de Comoren, Tsjaad, Djibouti, Egypte, Eritrea, Irak, Israel, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Mauritanië, Marokko, Oman, Palestijnse Autoriteit, Qatar, Westelijke Sahara (SADR), Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen;
Aantal moedertaalsprekers: Rond de 280 miljoen sprekers.
Eigen benaming: العربية
Al 'Arabīya.
Of voluit:
اللغة العربية
Al-luġatu 'l-'Arabīya.
(De Arabische taal)
Alfabet: Arabisch.
Aantal letters in het alfabet: 28 (Van ا (Alif) tot ى (Ya).
Regulering:
(Spelling, etc.)
Israel: Arabische Taalacademie
Egypte
: Arabische Taalacademie in Cairo
Syrië: Arabische Academie van Damascus
Irak: Iraakse Wetenschapsacademie
Soedan: Arabische Taalacademie in Khartum
Marokko: Arabische Taalacademie in Rabat
Jordanië: Arabische Taalacademie in Amman
Tunesië: Beit Al-Hikma Stichting
Classificatie:
(Taalfamilie)
Afro-Aziatisch
------> Semitisch
--------> Centraal-Semitisch
-----------------------> Arabisch
Arabisch is sterk verwant aan: Hebreeuws, Maltees, Aramees en Phoenicisch.
Arabisch is in mindere mate ook verwant aan: Tigrinya en Amhaars.
Arabisch is een verre verwant van: Hausa, Tamazight, Somalisch, Koptisch.

 

Inleiding
Het Arabische is een Semitische taal die van oorsprong gesproken werd op het Arabisch Schiereiland. Toen in de 6e eeuw A.D. de islam ontstond, was het Arabisch de taal die onlosmakelijk met deze nieuwe religie verbonden was. De islam verspreidde zich over Noord-Afrika en het Midden-Oosten en nam de Arabische taal mee. Lokale talen verdwenen of werden naar de achtergrond gedrongen. Vandaag de dag is het Arabisch een taal die door bijna 300 miljoen mensen gesproken wordt.
Het Standaard-Arabisch is gebaseerd op het klassieke Arabisch waarin ook de Koran is geschreven.
In het Arabisch heet de Arabische taal Al 'Arabīya.

 

Het Arabische alfabet
Het Arabische alfabet kent 28 letters en wordt van rechts naar links gelezen. De precieze vorm van een letter is bovendien afhankelijk van de positie van de letter binnen een woord, vooraan, midden of achteraan.
Lees meer over het alfabet....

 

Geschiedenis van de Arabische taal
Arabisch is een Semitische taal, en dus nauw verwant aan het Hebreeuws en Maltees. De Arabische taal komt oorspronkelijk van het Arabisch schiereiland. Daar was het de taal van de vele Arabische heidense stammen. De invloed van het Arabisch als taal werd ineens enorm toen in de jaren '20 van de 7e eeuw de profeet Mohammed begon te prediken. Hij predikte dat hij letterlijk een boodschap van God (Allah) kreeg, die hij verder vertelde aan zijn volgelingen. De islam kreeg al snel meer aanhangers, en in de eerste eeuw na de dood van Mohammed werden grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika onderworpen aan de islam. Met de islam kwam ook de Arabische taal naar deze landen. De Arabische taal staat zeer centraal in de islam, meer dan de Bijbelse talen in het christendom. De reden hiervoor is dat de Koran beschouwd wordt als het letterlijke woord van God. Daarom is de Arabische tekst van de Koran heilig. Een vertaling zou niet meer het letterlijke woord van God zijn. Daarom wordt van Moslims verwacht dat zij de Koran (of tenminste een klein stuk daarvan) in het Arabisch kunnen lezen of reciteren.

 

Kenmerken van de Arabische taal
In het Arabisch staan medeklinkers centraal. De stam van een woord bestaat uit medeklinkers. De klinkers vormen bepaalde uitgangen waarmee woorden een iets andere betekenis kunnen krijgen. De woorden "moslim"en "islam" zijn bijvoorbeeld beide afkomstig van de stam "slm".

 

Arabische leenwoorden
Het Arabisch heeft zo zijn sporen in het Nederlands achtergelaten. In de Middeleeuwen zijn vooral wetenschappelijke begrippen uit het Arabisch overgenomen, en dan met name op het gebied van de scheikunde. Vandaag de dag worden vooral islamitische begrippen steeds bekender in het Nederlands.
Admiraal
Algebra
Alkali
Alcohol
Algoritme
Alchemie
Alkoof
Almanak
Elixir
Cijfer
Halal
Haram
Moefti
Allah
Koran
Jihad
Sharia

 

 

 

 

Verspreiding
Het Arabisch wordt gesproken in Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Soedan, Libanon, Palestijnse gebieden, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Syrië, Irak, Oman, Jemen, Bahrein, Qatar. Daarnaast is het Arabisch de lingua franca voor de Islamitische wereld.
Officiële status
Algerije, Bahrein, Comoros, Tsjaad, Djibouti, Egypte, Eritrea, Irak, Israel, Jordanië, Kuweit, Libanon, Libië, Mauritanië, Marokko, Oman, Palestijnse Autoriteit, Qatar, Westelijke Sahara (SADR), Saoedi Arabië, Soedan, Syrië, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten en Jemen.

 

 

 

Moedertaalsprekers
Het aantal moedertaalsprekers bedraagt rond de 250 miljoen.


X
100.000.000

 

 

 

Regulering
Het Arabisch wordt gereguleerd door verschillende instanties in verschillende Arabische landen. Deze organisaties houden zich bezig met de bestudering van het Arabisch en met het uitgeven van publicaties waarin de spellingsregels beschreven staan, zoals het Groene Boekje in Nederland.

 

 

 

Alfabet
Het Arabisch maakt gebruik van het Arabische alfabet. Door de invloed van de islam wordt het Arabische alfabet ook gebruikt voor talen zoals het Perzisch en het Urdu.

Foto: Een drietalig verkeersbord in Israël. De middelste tekst is in het Arabisch.

 

 

 

Stamboom van het Arabisch

Het Arabisch behoort tot de Semitische tak van de Afro-Aziatische taalfamilie.

Daarmee is het Arabisch sterk verwant met bijvoorbeeld het Hebreeuws en het Maltees.

Het Arabisch heeft ook nog een duidelijke verwantschap met Tamazight, het Hausa, het Koptisch en het Somalisch.

Geschiedenis van de Arabische taal
Arabisch is een Semitische taal, en dus nauw verwant aan het Hebreeuws en Maltees. De Arabische taal komt oorspronkelijk van het Arabisch schiereiland. Daar was het de taal van de vele Arabische stammen die daar woonden.
De invloed van de Arabische taal werd groter toen in de jaren '20 van de 7e eeuw de profeet Mohammed begon te prediken. Hij predikte dat hij letterlijk een boodschap van God (Allah) kreeg, die hij verder vertelde aan zijn volgelingen. De islam kreeg al snel meer aanhangers, en in de eerste eeuw na de dood van Mohammed werden grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika onderworpen aan de islam. Met de Islam kwam ook de Arabische taal naar deze landen. De Arabische taal staat zeer centraal in de islam, meer dan de Bijbelse talen in het christendom. De reden hiervoor is dat de Koran beschouwd wordt als het letterlijke woord van God. Daarom is de Arabische tekst van de Koran heilig. Een vertaling zou niet meer het letterlijke woord van God zijn. Daarom wordt van moslims verwacht dat zij de Koran (of tenminste een klein stuk daarvan) in het Arabisch kunnen lezen of reciteren. Doordat de islam en de Arabische cultuur sinds eind 20e eeuw ook in het Westen steeds zichtbaarder wordt, neemt de interesse in de Arabische taal toe. Vele Nederlanders en Vlamingen volgen een cursus of studie Arabisch.

 

 

 

Kenmerken van de Arabische taal
In het Arabisch staan medeklinkers centraal. De stam van een woord bestaat uit medeklinkers. De klinkers vormen bepaalde uitgangen waarmee woorden een iets andere betekenis kunnen krijgen. De woorden "moslim"en "islam" zijn bijvoorbeeld beide afkomstig van de stam "slm".

 

 

 
Citaat van de dag

"Vrijheid is ondeelbaar. en als één mens in slavernij leeft is niemand vrij. " - John F. Kennedy -
(1917-1963)